5. jun, 2015

Demontage voetgangersbrug begonnen

Vandaag is er in de bloedhete zon een begin gemaakt met het demonteren van de blauwe voetgangersbrug die vijf jaar lang toegang verschafte tot de treinsporen van het inmiddels gesloopte station van Delft. De voetgangersbrug is zo'n pakweg vijf jaar lang gebruikt, -en werdt op 1 April 2010 officieel in gebruik genomen door voormalig wethouder Spoorzone Anne Koning. De voetgangersbrug kreeg na de ingebruikname al snel de bijnaam "De bult van Delft", dit was mede door zijn hoogte, en het niet of nauwelijks toegangbaar zijn voor de wat mindervalide, -en oudere mensen onder ons. Gelukkig is daar nu met de opening van het nieuwe station een einde aan gekomen en zal de brug de komende dagen net als veel van zijn inmiddels al gesloopte voorgangers verdwijnen uit het straatbeeld van de stationsbuurt. De brug zal overigens niet geheel verdwijnen uit Delft, een deel van het loopgedeelte zal opnieuw worden gebruikt als bypass tijdens de (graaf) werkzaamheden aan de tweede tunnelbuis aan de Engelsestraat ter hoogte van de Abtswoudsetunnel.