20. jun, 2015

Trekken heipalen spoorviaduct middels "Spuittechniek" Deel 1:

Het bouwen van iets gaat tegenwoordig vrij eenvoudig maar dit gaat niet als er iets in de weg zit. Op de Phoenixstraat is dit namelijk ook het geval, op de plek waar de diepwanden moeten worden gegraven zitten precies drie heipalen van de peilers van het oude spoorviaduct in de weg, waardoor er hier niet eerder gegraven kan worden voordat deze palen zijn verwijdert. Omdat deze palen vrij diep (24 meter) zijn gefundeerd, wordt er bij het verwijderen van deze gebruik gemaakt van de zogenaamde "Spuittechniek-Methode". Met de spuittechniek-methode wordt er eerst een holle buis (spuitbuis) over de heipaal heen de grond ingetrild (foto), dit gebeurd tot ongeveer 18 meter diepte. Gelijktijdig met het trillen, wordt er via een kleine spuitnaald die al in de buis aanwezig is grond onder hoge druk weggespoten en afgevoerd naar een verzinkbak. Als de buis op diepte is ingebracht, wordt de overgebleven grond rond en onder de heipaal met een tweede grotere spuitnaald onder zeer hoge druk middels twee hydraulische pompen (foto voorgrond) verder weggespoten, waardoor de heipaal vrijwel geheel los komt te staan in de buis. Wordt vervolgt in Deel 2 hierboven.