13. sep, 2015

Voorbereidingen bouw 2e deel Stadskantoor nu echt begonnen...

Met het opbouwen van een gigantische Mammoet werkkraan, zijn afgelopen vrijdag aan de Coenderstraat de werkzaamheden voor de bouw van het tweede gedeelte van het Stadskantoor nu toch echt begonnen. Nadat het trillen van de damwanden voor de bouwkuip afgelopen week nagenoeg is afgerond, -en het uitgraven van deze is begonnen, kan er een begin worden gemaakt met het inschroeven van de funderingspalen voor de keldervloer van het Stadskantoor, ook deze werkzaamheden zijn inmiddels begonnen wat te zien is aan de gele kraan in het midden van de foto. Het aanbrengen van deze funderingspalen duurt ongeveer 1 maand, waarna er een begin kan worden gemaakt met de bouw van de ondergrondse kelder. Vervolgens zal vanaf eind dit jaar worden begonnen met het opbouwen van de rode staalconstructie, iets wat we al eerder zagen gebeuren bij het eerst gedeelte. In tegenstelling met wat we zagen bij de bouw aan de voorkant, zal er bij het tweede stuk waarschijnlijk alleen maar gebruik worden gemaakt van één werkkraan, deze die afgelopen vrijdag dus is aangevoerd, en te zien is op de foto. Een interessant stukje dus, wat ik de komende tijd samen met de bouw van de ondergrondse fietsenstalling aan de Parallelweg goed in de gaten zal gaan houden...