4. nov, 2015

Onderzoek onder het oude spoor.

Achter het oude stationsgebouw, onder de voormalige sporen en perrons, heeft afgelopen weken een archeologische opgraving plaatsgevonden. Op deze locatie heeft vroeger de Madelaan gelopen. De weg verbond het kasteel Made met de stad Delft. Deze weg blijkt vroeger bestraat te zijn geweest met kasseien en langs de weg hebben de lakenramen gestaan die gebruikt werden om laken te drogen en op te rekken. De nabijgelegen Raamstraat herinnert nog aan deze werkzaamheden. De lakenramen bestonden uit een houtconstructie waarvan de onderste delen van de houten palen bewaard zijn gebleven. Door onderzoek te doen naar de constructiewijze van de ramen hopen we meer te weten te komen over dit onderdeel van de vroeger voor Delft belangrijke lakennijverheid. Aan het eind van de 18e of het begin van de 19e eeuw hebben deze lakenramen plaats gemaakt voor kleine huisjes aan de Madelaan. Deze huisjes bestonden uit één of twee kamers met een bedstee en zijn meerder keren her- en verbouwd. De beertonnen en –putten zijn teruggevonden in de achtertuin of in een kleine aanbouw. Eén van deze beertonnen is extra bijzonder. Het is namelijk een grote hergebruikte bierton met een inhoud van circa 650 liter! Deze staat nu in het archeologisch depot om geconserveerd te worden. De huisjes zijn in 1847 gesloopt om de aanleg van Delfts eerste spoor mogelijk te maken. (bron: interne nieuwsbrief Erfgoed Delft)