27. nov, 2015

Trambrug na vier jaar dienst weer verdwenen.

Vandaag is met het uittrekken van de laatste buispalen een einde gekomen aan de tijdelijke trambrug over het water van de Westsingel. De brug waar de bouw van begon op 11 Januari 2011, is zo'n kleine vier jaar in gebruik geweest, maar na het in gebruik nemen van de nieuwe definitieve trambaan aan de Westvest overbodig geworden. Met het verdwijnen van de trambrug kan er nu dus ook een begin worden gemaakt met het vervangen, -en vernieuwen van de oude kademuren, het stuk gelegen tussen het station, -en de Constructiebrug. Gelijktijdig met deze werkzaamheden, die de komende week zullen gaan starten, wordt ook het resterende stukje fietspad afgemaakt, zodat ook het station per fiets vanuit de TU-Wijk goed is te bereiken. De foto hierboven laat in een mini stukje "Dubbel Delft" zien hoe de werkzaamheden op 11 Januari begonnen, -en nu vier jaar later in omgedraaide volgorde ook weer zijn beëindigd.