9. jan, 2016

Middeleeuwse waterput opgegraven aan de Phoenixstraat.

Nu het nieuwe jaar inmiddels alweer meer dan een week lang oud is, zijn ook de bouwwerkzaamheden in de Delftse Spoorzone op de verschillende locaties weer langzaam begonnen. Zo is er achter het station een begin gemaakt met het ontgraven van de Fietsenstalling Coenderpark, -en worden aan het Bolwerk voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van een ‘’kwelscherm’’, die nodig is voor het vervangen van de oude kademuren, -en bouw tweede deel Bolwerkeiland. Ook aan de Phoenixstraat, -en Spoorsingel wordt er alweer een week lang gegraven, -en gebouwd aan o.a. de parkeergarage en het laatste deel van de tweede treintunnelbuis.

Aan de Phoenixstraat is ook de eerste archeologische opgraving alweer een feit, een kleine middeleeuwse waterput die zich bevindt op de grens van de voormalige stadswal, -en stadsgracht. Archeologische opgravingen zagen we de afgelopen jaren tijdens het uitgraven van de eerste tunnelbuis met grote regelmaat langs komen. Voor de archeologen begon dit werk op 20 December 2010 toen op de hoek met de Binnenwatersloot in de snijdende kou het allereerste stuk tunnel werdt ontgraven. De jaren daarna zagen we veel muren, -en fundamenten langskomen, o.a. die van de School, -en Waterslootse Poort. Dit jaar zullen we dit soort grote opgravingen niet meer zien, ook voor de archeologen zit het belangrijkste werk er inmiddels grotendeels op. De waterput die afgelopen vrijdag is gevonden, zal de komende week verder worden onderzocht waarna ook deze tot het verleden zal behoren. Voor diegene die nog een kijkje willen gaan nemen, doe geen moeite want de put is vanaf de openbare weg niet te zien. (foto: Archeologie Delft)