16. feb, 2016

Onbekende overkluizing opgegraven aan de Westvest.

Vandaag is tijdens werkzaamheden aan het riool op de Westvest een middeleeuwse overkluizing opgegraven waar de context nog niet geheel van duidelijk is. Omdat deze overkluizing ter hoogte van de Barbarasteeg niet op oude kaarten terug is te vinden, is het nog een raadsel waar deze nou precies voor diende. Bekend is wel dat er op dit stukje Westvest twee waltorens hebben gestaan, de 'Zeelandsche, -en Hollandsche Toren', maar aangezien deze meer in zuidelijke richting te vinden waren, komt deze overkluizing die nu is opgegraven daar niet voor in aanmerking. Het blijft dus nog even een raadsel voor de delftse archeologen wat dit nou precies is geweest. In ieder geval is alles gedocumenteerd, -en vastgelegd op de foto, zodat er bij het verder zoeken en spitten in de oude archieven naar dit mysterieuze muurwerkje genoeg materiaal beschikbaar is. Een kijkje hoeft u de komende dagen overigens niet meer te gaan nemen, de oude muurresten zijn inmiddels vervangen door een hedendaagse moderne rioolbuis.