27. jun, 2016

Ponte Vecchio brug gaat verdwijnen.

De blauwe driedelige containerbrug bij de Hooikade, die later de naam "Ponte Vecchio" kreeg gaat verdwijnen. De brug die sinds 3 April 2014 dienst deed als veilige oversteek tijdens de werkzaamheden gedaan aan de Constructiebrug is niet meer nodig nu ook daar het werk op wat straatwerk na bijna is afgerond. De brug die een vrolijk delfts blauwe beschildering kreeg gedaan door graffiti artiest "Arend Maatkamp" van het bedrijf "Joax.nl" zal nog blijven bestaan tot ongeveer half Juli, waarna hij zal worden afgevoerd uit het straatbeeld van Delft. Als dit is gebeurd wordt alles netjes met beton afgewerkt waarna ook dit gebied in de Spoorzone volledig af is.