17. dec, 2016

Prettige Kerstdagen & Een Gelukkig Nieuwjaar.

We hebben er weer een jaar Spoorzone-fotografie op zitten, het achtste jaar op rij. Ondanks dat er al heel veel projecten waren of zijn afgerond, zagen we ook dit jaar toch weer veel langskomen. Zo begon het jaar 2016 al gelijk weer goed met diverse projecten waaronder de start van de bouw van de ondergrondse "Coenderpark fietsenstalling" naast het oude station, -en de aanleg en voorbereidende werkzaamheden van het "Bolwerkeiland". Ook zagen we dit jaar de nieuwe Coendersbuurt ontstaan met het "Grachtenhuis", -en het nieuwe gebouw voor "Scholencombinatie Delfland", beide projecten die begin 2017 al in gebruik zullen worden genomen. Iets later zagen we in de Spoorzone zelf nog de start en de bouw van de tweede ondergrondse treintunnelbuis beginnen, gevolgd met de bouw van de ondergrondse "Spoorsingel Parkeergarage PSS", een garage voor 600 auto's aan de Spoorsingel.

Maar wat gaan we zien in 2017? Ook dit komende jaar zullen we nog aardig wat langs zien gaan komen maarrrr het is echt het laatste jaar. Natuurlijk gaat het bouwen van nieuwe huizen op de diverse nog te ontwikkelen kavels gewoon nog enkele jaren door, maar de werkzaamheden in de Spoorzone zelf hebben we eind 2017 toch wel grotendeels achter de rug. We zullen nog wat leuke dingen gaan zien aan de Spoorsingel waar het water in de nieuwe gracht zal gaan stromen, -en eveneens op deze plek de allerlaatste tramverplaatsing zal gaan plaatsvinden, iets waar ik geloof ik ook mee begon ergens in augustus 2009...

Kort samengevat was 2016 toch ook voor mij weer een heel mooi fotojaar waarbij ik mijn collectie weer een stukje completer heb kunnen maken. Completer in die zin, dat we nu toch echt "hoe het was, -en hoe het is geworden" kunnen gaan zien op de foto's. Goed ik sluit dit jaar nog één keer af met een grote foto-update in de map "Recente Foto's", waarin we specifiek de werkzaamheden aan de Emplacementsweg, -en de verlegging van de Kampveldweg zullen gaan zien. De foto's zullen de komende week nog online komen.

Rest mij nog om een ieder allemaal fijne feestdagen en een "mooi" en gezond 2017 toe te wensen!

Paul (Spoorzonegebied-delft.nl),