24. jan, 2017

Ponte Vecchio brug verwijderd.

Vanmorgen is bij de Constructiebrug nabij "Jan wat zit je haar leuk ;-)" de sinds 3 april 2014 in gebruik zijnde "Ponte Vecchio brug verwijderd, -en afgevoerd uit het straatbeeld van Delft. De brug die bestond uit drie doorloopbare zeecontainers, is nu de werkzaamheden aan de Constructiebrug grotendeels zijn afgerond niet langer meer nodig, -en daardoor dus overbodig geworden. Overigens waren ook deze drie containers net als andere objecten in de Spoorzone vrolijk beschilderd door graffiti artiest "Arend Maatkamp" van het bedrijf "Joax.nl", een welbekend persoon in Delft. Waar de containers naar toe zijn gebracht is mij niet bekend, maar zeer waarschijnlijk zijn ook deze net als de blauwe brug afgevoerd naar het terrein van een aannemer die ook al van het begin af aan werkzaam is binnen de Spoorzone. Meer foto's van deze operatie kunt u zien bij de volgende recente foto-updates, -en op de website: http://www.spoorzonedelft.nl/

Update 02-02-2017: In tegenstelling met wat ik vermelde in bovenstaand bericht, is de blauwe containerbrug niet afgevoerd uit Delft, maar opgeslagen op het bouwterrein wat gelegen is aan de Engelsestraat naast de tijdelijke ontsluitingsweg.