20. feb, 2017

Sloop Abtswoudsetunnel, aan alles komt een einde...

Aan alles komt een einde, zo ook aan de Abtswoudsetunnel, waarvan de sloop vandaag is begonnen. De Abtswoudsetunnel was een begrip in Delft, -en maakte deel uit van een belangrijke fietsverbinding tussen de wijken Voor, -en Buitenhof en de TU-Wijk. Vele studenten op weg naar hun opleiding maakte dagelijks gebruik van deze tunnel, totdat er ineens een kink in de kabel kwam, een spoortunnel. Het tunneltje kon niet langer meer worden behouden, wat resulteerde in de sloop van het eerste gedeelte in maart 2011. Nu de spoortunnel is gebouwd, -en er een bovengrondse passage is gekomen, is het doek voor het ooit zo vertrouwde tunneltje in het midden van Delft definitief gevallen, de sloop is zoals u kunt zien op bovenstaande foto inmiddels begonnen. In tegenstelling met wat we bij de sloop van de voormalige Prinses Irenetunnel zagen gebeuren, wordt de Abtswoudsetunnel wel helemaal gesloopt, dit met het oog op eventuele toekomstige woningbouw op deze plek. De sloop van de Abtswoudsetunnel zal over enkele weken worden afgerond, waarna er een begin kan worden gemaakt met het herinrichten van het gebied.