9. mei, 2017

Definitieve Inrichting Openbare Ruimte Kampveldweg begonnen.

Deze week is er een begin gemaakt met de definitieve Inrichting Openbare Ruimte IOR van de Kampveldweg, -en een klein stukje van het Ruys de Beerenbrouckplein. Voor de bewoners, -en automobilisten die dagelijks gebruik maken van deze kruising, moet dat een verademing zijn, want na jaren van omleidingen, -en wegverplaatsingen komt hier dus nu over een kleine maand eindelijk een einde aan. Eindelijk dus, want als u nagaat dat de werkzaamheden hier al begonnen op 23 september 2009 met het verleggen van nutsvoorzieningen, gevolgd door de eerste wegverlegging onder het viaduct, -en de aanleg van een tijdelijke kabels, -en leidingenbrug op 6 november 2009, het werk nu na zo lange tijd weleens klaar mag zijn. Gelukkig is die tijd nu dus bijna aangebroken, -en zijn de werkzaamheden hiervoor, met het verwijderen van de laatste asfaltlaag (foto), nu dus begonnen. Gelijktijdig met deze werkzaamheden zal ook de tijdelijke kabels, -en leidingenbrug worden gesloopt, ook dit werk is vandaag, uitgevoerd door de firma “Van der Jagt Groep” begonnen.

Als alles naar wens verloopt, zal het werk aan de Kampveldweg, -en omgeving op 16 juni zijn afgerond, -en zal ook hier de overlast voor de bewoners na jaren van breken en bouwen eindelijk voorbij zijn.