16. sep, 2017

Nieuwe taxistandplaats en kiss&ride in de spoorzone open.

Afgelopen maandag 4 september j.l. is in het nieuw te ontwikkelen spoorzonegebied de definitieve taxistandplaats en kiss&ride strook voor het oude stationsgebouw in gebruik genomen. Het volledige bericht is verder te lezen op: https://www.paulpeppel.nl/