Vrijwaring

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van spoorzonegebied-delft of de fotograaf worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.


Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik besteed aan de samenstelling van spoorzonegebied-delft, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Ik kan er niet voor instaan dat de informatie op spoorzonegebied-delft, geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.


Huisregels

spoorzonegebied-delft geeft u de mogelijkheid te reageren op nieuwsartikelen op spoorzonegebied-delft.nl. Op deze manier wil ik u betrekken bij het nieuws en u de kans geven uw mening te uiten over wat er in de regio gebeurt. Bij het uiten van uw mening wordt u wel geacht uzelf te houden aan de huisregels. Doet u dat niet wordt uw bericht niet gepubliceerd, -en of verwijdert.