11. Nieuw Delft

Afb. 1: Bouwrijpmaken grond zelfbouwkavels kavel: A in de Coendersbuurt. (Foto 06-11-2015)

11.1 Toelichting Nieuw Delft Coendersbuurt

'Nieuw Delft' is de naam van een nog te bouwen 24 hectare grote nieuwbouwwijk in het centrum van Delft, nabij en rond het station van Delft. Het gebied waar het om gaat, bevindt zich globaal gezien rondom de Engelsestraat, -en de Westlandseweg, -en zal deel uit gaan maken van het deels al gerealiseerde Spoorzonegebied. De toekomstige wijk 'Nieuw Delft' zal gaan bestaan uit verschillende wijken met namen als, Coendersbuurt, Van Leeuwenhoekkwartier, -en Abtswoudse Hof. De nieuwe wijk zal grotendeels bestaan uit ca. 800 (zelfbouw) woningen, maar ook herenhuizen, -en appartementen zullen er worden gebouwd. Bijzonder binnen het project zijn de zogenaamde zelfbouwkavels (Afb: 1), waar particulieren een eigen ontworpen droomhuis kunnen laten bouwen. Deze woningen zullen voornamelijk worden gebouwd in de Coendersbuurt op de bouwkavels A en B, die grenzen aan de nog te ontwikkelen Graaf Floriskade en Hertog Albrechtstraat. Tevens wordt er voor Scholencombinatie Delfland een nieuw schoolgebouw gebouwd, waarvan op 11 november 2015 de eerste paal de grond in is gegaan. De bouw van de nieuwe school die gelocaliseerd zal worden naast de toekomstige Ireneboulevard moet eind 2016 zijn voltooid, waarna begin 2017 de school door de ca. 500 leerlingen in gebruik zal worden genomen. Eind 2018 moet de wijk 'Nieuw Delft' grotendeels af zijn, maar de verdere ontwikkeling van het gehele Spoorzonegebied zal daarna nog wel vele jaren doorgaan. Rond het jaar 2025 moet het gehele gebied dan, inclusief treintunnels, parkeergarages, -en stadskantoor zijn opgeleverd, waarna we kunnen spreken van een geheel stuk 'Nieuw Delft', waar iedereen naar volle tevredenheid zal kunnen wonen, -en recreëren. 

11.2.A Aanbrengen kademuren Coendersbuurt Kavel: A

Water speelt tegenwoordig een grote rol bij de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk. Bouwen aan en rond het water is in, het is sfeervol, -en bij een steeds maar natter wordend Nederland dient het tevens als opslag, -en afvoer van overtollig (regen) water. Ook in de wijk 'Nieuw Delft' is er gekozen voor deze bouwmethode, bijna alle wijken worden hier namelijk omringt en of ingesloten door een brede gracht, wel of niet voorzien van kademuren. De eerste wijk waar dit nu al goed zichtbaar is, is de Coendersbuurt die in zijn geheel is omsloten door de 'Nieuwe Gracht'. Het graven van deze gracht was gelijk na de sloop van het oude Grotius College begonnen, -en begin 2016 met het plaatsen van de laatste kademuren afgerond.

  • Afb. 2: Aanbrengen damwandscherm voor de kademuren in de Coendersbuurt. (Foto 06-10-2015)

  • Afb. 3: Heijen van de inwendige stalen buispalen voor de kademuren in de Coendersbuurt. (Foto 14-10-2015)

  • Afb. 4: Plaatsen prefab-kademuurelementen voor de kademuren in de Coendersbuurt. (Foto 10-02-2016)

De bouw van de kademuren begon in juli 2015 met het aanbrengen van een damwandscherm (Afb: 2), wat werdt gevolgd door het heijen van inwendige buispalen (Afb: 3), achter de damwanden. Nadat dit werk was afgerond, kon het plaatsen van de prefab-kademuurelementen beginnen, deze werden compleet per vrachtwagen aangevoerd, -en vervolgens opgehangen aan de stalen damwandconstructie die inmiddels is voorzien van een betonnen fundering (Afb: 4). Door het toepassen van prefab-kademuurelementen werdt de bouwtijd en de plaatselijke verkeersoverlast rondom de Ada van Hollandstraat tijdens de bouw fors beperkt. Na het plaatsen, worden de muren aan de bovenkant nog even voorzien van een nette metsellaag, waarna deze klaar zijn voor gebruik.

Afb. 5: Grote drukte bij het slaan van de eerste paal voor de eerste woningen in de Coendersbuurt. (Foto 02-03-2016)

11.3.A Bouw (zelfbouw) woningen en appartementen Coendersbuurt Kavel: A

De bouw van

Afb. 6: Bouwrijpmaken grond voor bouw 22 woningen en parkeergarage kavel: D Coendersbuurt. (Foto 18-02-2015)

11.2.D Bouw 22 woningen met parkeergarage Coendersbuurt Kavel: D