15. Nieuw Delft Gebouwensemble ERA Contour Veld 5

Afb. 1: Het toekomstige nieuwbouwproject "Veld 5", wat gebouwd gaat worden in het Van Leeuwenhoekpark, gelegen op de hoek van De Groene Haven en de Ireneboulevard. (Foto: Era Contour / Barcode Architects)

15.1 Toelichting Nieuw Delft Veld 5


'Veld 5' is de naam van een nog te bouwen 17.800 vierkante meter grote appartementencomplex in het nog te realiseren 'Van Leeuwenhoekpark', nabij De Groene Haven, -en de Ireneboulevard. Het gebouw wat is ontworpen door 'Architectenbureau Barcode', zal gaan bestaan uit appartementen, -en commerciële functies zoals kantoren, winkels, -en horeca. Het gebouw zal verder worden voorzien van een ondergrondse parkeergarage met fietsenberging, -en verschillende ontmoetingsplekken waaronder enkele op het dak in de vorm van daktuinen. Bouwbedrijf 'ERA Contour', die inmiddels ook al is begonnen met de voorbereidingen voor de bouw, middels het aanleggen van een warmte-koudeopslag bron, neemt de rol in van bouwer, -en ontwikkelaar, terwijl 'Amvest', dan weer eigenaar, -en verhuurder wordt van het gehele programma, inclusief de 130 appartementen. Het gebouw is centraal gesitueerd op een markant punt in het toekomstige Van Leeuwenhoekkwartier, vlakbij het nieuwe Centraal Station van Delft, de historische binnenstad en de TU Delft, -en zal deel uit gaan maken van de nog nieuw te ontwikkelen wijk 'Nieuw Delft'. De echte bouw van dit appartementencomplex gaat beginnen half februari 2018 met het trillen van damwanden rond de bouwput, de oplevering van het gehele project zal dan zijn in het eerste kwartaal van 2020.

(Relevante Onderwerpen: Fotoalbum 'Veld 5')

15.2 De Voorbereidende Werkzaamheden Veld 5

De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw op 'Veld 5' begonnen op 18 januari 2017. In de snijdende kou wordt er een begin gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein (Afb: 2), voor de flat aan de Groene Haven. Het terrein wat vroeger in gebruik was als parkeerterrein voor de bewoners van deze flat, heeft een roerig verleden achter de rug. Een roerig verleden, omdat deze plek tijdens de bouw van de spoortunnel nogal vaak veranderde van functie. Dit begon eigenlijk al vrij snel op 13 april 2010, toen een deel van het parkeerterrein werdt verkleind om ruimte te kunnen maken voor een ketenpark, waar de installatie van op 4 mei 2010 werdt voltooid. Hierna volgde er nog vele, -en zagen we ondermeer de verplaatsing van de Engelsestraat, -en een rotonde langskomen, -en nu dus de definitieve bestemming, een appartementencomplex.

  • Afb. 2: Bouwrijpmaken grond voor bouw appartementencomplex "Veld 5". (Foto 18-01-2017)

  • Afb. 3: Boren bronnen warmte-koudeopslag appartementencomplex "Veld 5". (Foto 21-12-2017)

  • Afb. 4: Boren bronnen warmte-koudeopslag appartementencomplex "Veld 5". (Foto 21-12-2017)

Zoals u ook al hierboven kon lezen, begonnen de werkzaamheden op 'Veld 5' op 18 januari 2017 met het bouwrijp maken van de grond. Daarna bleef het om onduidelijke reden een klein jaartje stil op deze locatie tot eind december 2017, waarna we de werkzaamheden langzaamaan weer zagen beginnen. We zagen aan de kant van de Ireneboulevard enkele proefopstellingen verschijnen, -en op het terrein zelf is de firma 'Luinstra Watermanagement' uit Nieuwleusen bezig met het boren (Afb. 3 en 4), van de zogenaamde 'warmte-koudeopslag' bronnen. Warmte-koudeopslag (WKO), is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. In de zomer gebruikt men het koele grondwater om gebouwen te koelen, het opgewarmde water slaat men op in de bodem totdat het in de winter wordt gebruikt om gebouwen dan weer te verwarmen. In de praktijk zijn met deze techniek, die ook veel in de tuinbouw wordt toegepast, besparingen van 95% op koeling en 40-50% op verwarming mogelijk. Begin februari 2018 is het boren van deze bronnen afgerond, -en begint op 14 maart 2018 de firma 'Voorbij Funderingstechnieken' uit Amsterdam met het trillen van damwanden rond de bouwput.

Vanaf dit moment volgen de werkzaamheden elkaar snel op, want we zien dat er op 12 april 2018 al een begin wordt gemaakt met het schroeven van DPA Palen die deel uit gaan maken van de fundering. "DPA Schroefpalen" (Drilling Push Aside), is een in de grond gevormd en grondverdringend geschroefd paalsysteem, die vrijwel geen overlast voor de omgeving geeft, -en bovendien ook nog eens trillingsvrij is. Aan de "Groene Haven" wordt er geboord tot een diepte van 24 meter, waarna als dit is gebeurd de boorkern wordt voorzien van een wapening, die gelijk daarna wordt gevuld met betonspecie. Nadat dit is gebeurd, wordt de buis in stilstand of licht rechtsom draaiend uit de grond getrokken, waarna het karwei is geklaard, -en men kan beginnen aan een nieuwe paal. Op deze manier worden er talloze van deze palen de grond ingeschroefd, -en is men mede door de grote hoeveelheid hier een aardig poosje mee bezig geweest. Twee maanden later zitten alle palen in de grond, -en kan er op 11 juni 2018 een begin gemaakt worden met het ontgraven (Afb. 5 en 6), van de bouwput.

  • Afb. 5: Ontgraven van de bouwput voor bouw appartementen "Veld 5". (Foto 22-06-2018)

  • Afb. 6: Ontgraven van de bouwput voor bouw appartementen "Veld 5". (Foto 22-06-2018)