13. Nieuw Delft Veld 5

Afb. 1: Het toekomstige nieuwbouwproject "Veld 5", wat gebouwd gaat worden in het Van Leeuwenhoekpark, gelegen op de hoek van De Groene Haven en de Ireneboulevard. (Foto: Era Contour / Barcode Architects)

13.1 Toelichting Nieuw Delft Veld 5


'Veld 5' is de naam van een nog te bouwen 17.800 vierkante meter grote appartementencomplex in het nog te realiseren 'Van Leeuwenhoekpark', nabij De Groene Haven, -en de Ireneboulevard. Het gebouw wat is ontworpen door 'Architectenbureau Barcode', zal gaan bestaan uit appartementen, -en commerciële functies zoals kantoren, winkels, -en horeca. Het gebouw zal verder worden voorzien van een ondergrondse parkeergarage met fietsenberging, -en verschillende ontmoetingsplekken waaronder enkele op het dak in de vorm van daktuinen. Bouwbedrijf 'ERA Contour', die inmiddels ook al is begonnen met de voorbereidingen voor de bouw, middels het aanleggen van een warmte-koudeopslag bron, neemt de rol in van bouwer, -en ontwikkelaar, terwijl 'Amvest', dan weer eigenaar, -en verhuurder wordt van het gehele programma, inclusief de 130 appartementen. Het gebouw is centraal gesitueerd op een markant punt in het toekomstige Van Leeuwenhoekkwartier, vlakbij het nieuwe Centraal Station van Delft, de historische binnenstad en de TU Delft, -en zal deel uit gaan maken van de nog nieuw te ontwikkelen wijk 'Nieuw Delft'. De echte bouw van dit appartementencomplex gaat beginnen half februari 2018 met het trillen van damwanden rond de bouwput, de oplevering van het gehele project zal dan zijn in het eerste kwartaal van 2020.

(Relevante Onderwerpen: Fotoalbum 'Veld 5')

13.2 De Voorbereidende Werkzaamheden Veld 5

De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw op 'Veld 5' begonnen op 18 januari 2017. In de snijdende kou wordt er een begin gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein (Afb: 2), voor de flat aan de Groene Haven. Het terrein wat vroeger in gebruik was als parkeerterrein voor de bewoners van deze flat, heeft een roerig verleden achter de rug. Een roerig verleden, omdat deze plek tijdens de bouw van de spoortunnel nogal vaak veranderde van functie. Dit begon eigenlijk al vrij snel op 13 april 2010, toen een deel van het parkeerterrein werdt verkleind om ruimte te kunnen maken voor een ketenpark, waar de installatie van op 4 mei 2010 werdt voltooid. Hierna volgde er nog vele, -en zagen we ondermeer de verplaatsing van de Engelsestraat, -en een rotonde langskomen, -en nu dus de definitieve bestemming, een appartementencomplex.

  • Afb. 2: Bouwrijpmaken grond voor bouw appartementencomplex "Veld 5". (Foto 18-01-2017)

  • Afb. 3: Boren bronnen warmte-koudeopslag appartementencomplex "Veld 5". (Foto 21-12-2017)

  • Afb. 4: Boren bronnen warmte-koudeopslag appartementencomplex "Veld 5". (Foto 21-12-2017)