1. Toerit zuid

Afb. 1: Werkzaamheden aan de Toerit zuid ter hoogte van Prysmian. (Foto 15-04-2011)

1.1 Toelichting Toerit zuid

'Toerit zuid' is de benaming voor de meest zuidelijke ingang van de spoortunnel, die begint ter hoogte van de kabelfabriek Prysmian, de voormalige Nederlandse Kabelfabriek NKF. In dit deel van het hoofdstuk behandelen we dus dit gedeelte van de tunnel, het gebied tussen grofweg gezegd de woonboulevard 'Leeuw & stein', -en de Prinses Irenetunnel. Zoals bij elke tunnel, zal ook deze tunnelingang worden voorzien van een dienstgebouw, -en pompenkamer. Ook bij de tunnelingang 'Toerit noord' (DSM) vinden we zo'n dienstgebouw die indentiek bijna hetzelfde zal zijn als die bij de tunnelingang bij de Leeuw & stein. In dit hoofdstuk behandelen we de belangrijkste bouwwerkzaamheden, waaronder het voorbereiden van het werkterrein, de veranderingen aan de Engelsestraat, het intrillen van de damwanden, -en het storten van het onderwaterbeton. Elk hoofdstuk zal worden voorzien van een kleine selectie foto's, verder aangevuld met een volledig 'fotoalbum' die te vinden is als subknop in het menu.

Afb. 2: Sloop van het pand Haring Technische Groothandel Engelsestraat. (Foto 23-03-2010)

1.2 Voorbereidende Werkzaamheden

Op 15 maart 2010 wordt er aan de Engelsestraat een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden starten met de sloop (Afb. 2) van een deel van het pand van de firma 'Haring Technische Groothandel', wat vroeger in gebruik was als gas, -en zuurstofflessen opslag. De sloop van dit kleine gebouwtje is nodig omdat de Engelsestraat tijdens de bouw van de spoortunnel enkele meters verplaatst zal moeten worden in oostelijke richting. Door deze maatregel komen ook de parkeervakken voor de woningen aan de Engelsestraat in zijn geheel te vervallen. Als compensatie hiervoor wordt er voor de bewoners van de Engelsestraat een geheel nieuw parkeerterrein aangelegd op het grasveld voor de flat aan de Groene Haven. De werkzaamheden aan dit parkeerterrein maken een aanvang gelijk nadat de sloop van het ´Haring´ pand op 6 april 2010 is voltooid, om precies te zijn op 13 april 2010. Gelijktijdig met deze werkzaamheden wordt er ook een begin gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein naast het Spoorbaanpad voor de aanleg van een ketenpark. Vanuit dit ketenpark zal de bouw aan de Engelsestraat worden gecoördineerd, twee andere ketenparken zijn te vinden in het Stationsgebied, -en het Bacinolterrein. De keten op deze ketenparken zullen voornamelijk bestaan uit geschakelde Kombi units die kant en klaar worden aangevoerd per dieplader (Afb. 3).

Afb. 3: Inrichten ketenpark Toerit zuid aan het Spoorbaanpad (Foto 04-05-2010)

Deze Kombi units zijn voorzien van alle gemakken, zoals sanitaire voorzieningen, keukenblok, -en al het benodigde meubilair. Voor de communicatie wordt er gebruik gemaakt van telefoonlijnen, -en internet, aan alles is dus gedacht. Een volgende fase in de werkzaamheden op 26 april 2010 breekt aan, het verleggen van het gedeelte Engelsestraat tussen de Abtswoudeseweg, -en de Laan van Braat. Nu het gebouw van ´Haring´ is gesloopt, kan de rijbaan ter hoogte van de Abtswoudsetunnel worden opgeschoven richting de gevel, zodat het mogelijk wordt deze aan te sluiten op de Engelsestraat zodra deze ook is verschoven richting de nog te verwijderen parkeerplaatsen van de appartementen flats. Nadat deze aansluiting is gerealiseerd, kan de Engelsestraat tussen de bocht bij kabelfabriek Prysmian, -en de Abtswoudseweg in zijn geheel worden afgesloten, het verkeer richting de Schieweg wordt vanaf nu omgeleid via de Abtswoudseweg vice versa. Op 18 mei 2010 wordt er op het afgesloten stuk Engelsestraat begonnen met het verwijderen van de bestrating (asfaltfrezen), een klus die binnen één dag is voltooid. Tegelijkertijd wordt er op deze dag ook een begin gemaakt met het aanvoeren van het materieel wat nodig is voor de aanleg van de kabels, -en leidingenbrug op de hoek Engelsestraat met de Prinses Irenetunnel. Veel transporten waren er deze dag nodig, o.a. damwanden en de daarbij behorende machines werden deze dag aangevoerd, in het 'Fotoalbum' ziet u hiervan enkele voorbeelden.

Afb. 4: Intrillen damwanden hulpbrug kabels en leidingen Engelsestraat. (Foto 19-05-2010)

1.3 Aanleg Kabels, -en Leidingenbrug Engelsestraat - Prinses Irenetunnel

Op 19 mei 2010 wordt er aan de Engelsestraat naast de Prinses Irenetunnel een begin gemaakt met het intrillen van de damwanden die nodig zijn voor de aanleg van de kabels, -en leidingenbrug. In de gehele spoorzone vinden we in totaal twee van dit soort bruggen, één dus hier aan de Engelsestraat, en één aan de Kampveldweg, bij de tunnelingang 'Toerit noord'. Beide hulpbruggen zijn bijna identiek aan elkaar en worden dan ook op precies dezelfde methode gebouwd. In Nederland ligt er ongeveer 1.750.000 kilometer aan kabels, -en leidingen in de grond, gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Veel van dit soort kabels, -en leidingen kunnen bij bouw of graafwerkzaamheden nogal eens voor de nodige problemen zorgen. Ook bij de aanleg van de spoortunnel door Delft heen moest hier op een aantal locaties dus rekening mee worden gehouden, bij de Abtswoudsetunnel, de Prinses Irenetunnel, -en de Kampveldweg was dit o.a. het geval. Zowel bij de Abtswoudsetunnel als bij de Prinses Irenetunnel werden er 'ondergronds horizontaal gestuurde boringen' uitgevoerd, ten behoeve van nutsvoorzieningen, -en één boring van 40 meter diep onder de Abtswoudsetunnel door van een 750 meter lange rioolbuis, die vanwege de bouw van de spoortunnel op deze plek vervangen moest worden. Voor het verleggen van de kabels, -en leidingen bij de Prinses Irenetunnel en de Kampveldweg werdt er gekozen voor een tijdelijke hulpbrug over de nog te bouwen spoortunnel heen. Als eerste wordt hiervoor een bouwkuip gemaakt met damwanden (Afb. 4). Nadat de damwanden zijn aangebracht wordt er een dak op gestort. Op deze constructie wordt vervolgens een overkapping gemaakt, waar de komende jaren de kabels, -en leidingen op komen te liggen. Zo geven de kabels, -en leidingen geen overlast als de spoortunnel op deze locatie wordt gebouwd. De hulpbrug blijft minimaal vijf jaar aanwezig, maar wordt weer verwijderd als de spoortunnel klaar is.    

Afb. 5: Nachtelijke werkzaamheden aan de bouwkuip Engelsestraat. (Foto 05-06-2010)

1.4 Bouwkuip Engelsestraat fase 1: intrillen damwanden treinvrij weekend 4-6 juni

Nadat alle voorbereidende werkzaamheden aan de Engelsestraat zijn voltooid, komt er een belangrijke klus in beeld, het intrillen van 270 damwandplanken die nodig zijn voor de aanleg van de bouwkuip ter hoogte van woonboulevard Leeuwenstein. Omdat tijdens deze klus alleen de damwanden direct naast het spoor worden getrild, moet hiervoor het treinverkeer voor de veiligheid tussen Delft en Rotterdam compleet stilgelegd worden. Er wordt besloten om dit te doen middels een zogenaamd treinvrij weekend, het weekeinde van 4-6 juni 2010. In dit weekend moeten er in totaal 270 damwandplanken tussen Prysmian en de Laan van Braat worden ingebracht, een klus die begint op vrijdagavond 23.00 uur en moet zijn afgerond op maandagochtend 6.00 uur. In deze periode wordt er volcontinu doorgewerkt.

  • Afb. 6: Nachtelijke werkzaamheden aan de bouwkuip Engelsestraat.
    (Foto 05-06-2010)

  • Afb. 7: Nachtelijke werkzaamheden aan de bouwkuip Engelsestraat. (Foto 05-06-2010)

  • Afb. 8: Nachtelijke werkzaamheden aan de bouwkuip Engelsestraat. (Foto 05-06-2010)

Op 26 mei 2010 arriveert op de Engelsestraat de eerste van de in totaal vijf damwand kranen waarmee het werk uitgevoerd zal gaan worden. Nadat deze kraan is opgebouwd, wordt er op 28 mei 2010 een begin gemaakt met het aanvoeren van de in totaal 270 damwandplanken, een klus die enkele dagen in beslag zal nemen. De damwanden zijn 23-25 meter lang, en worden per vier stuks tegelijk met vrachtwagens in een zogenaamd 'Exceptioneel transport' aangevoerd. Op 4 juni 2010 zijn alle damwanden afgeleverd, en verspreid opgeslagen over het bouwterrein. De volgende dag 's avonds om 23.00 uur wordt er nadat het treinverkeer is stilgelegd een begin gemaakt met de daadwerkelijke werkzaamheden, het intrillen van de 270 stuks damwanden (Afb. 6, 7 en 8), vlak naast het spoor.

Het intrillen van de damwanden gebeurd met vijf machines tegelijk. Drie machines van de firma Voorbij funderingstechnieken uit Amsterdam, -en twee kranen (waarvan er één is ingehuurd) van Geka bouw uit Dordrecht. De kranen staan verspreid opgesteld over het gehele bouwterrein heen, zo staan ze elkaar niet in de weg en doen ze allemaal hun eigen stukje werk. Omdat er dag en nacht doorgewerkt moet worden, zijn er voor de nachtwerkzaamheden verspreid over het terrein vijf units met mobiele lichtmasten geplaatst. De lichtmasten zijn geheel Self-Supporting, dit houdt in dat er een tijdklok en schemer- sensor is ingebouwd die ervoor zorgt dat de lichtmasten ingeschakeld kunnen worden op elk gewenst moment. De lichtmasten worden aangedreven via een generator, -en kunnen op een volle dieseltank 14 dagen lang iedere avond minimaal 10 uur branden, wat dus ruimschoots genoeg is voor deze drie nachten werk.

Ondanks het lawaai wat de machines maakten, trokken de werkzaamheden mede dankzij het mooie weer dit weekend veel bekijks. Vooral veel winkelend publiek bleef even staan om dit spektakel te kunnen aanschouwen, maar ook 's avonds was het nog vrij druk achter de hekken. De werkzaamheden zijn vlak voordat de treinen op maandagochtend weer begonnen te rijden met succes afgerond, het intrillen van de overige damwanden aan de kant van de Leeuwenstein zou later in augustus 2010 volgen.

Afb. 9: Asfalteren Engelsestraat. (Foto 14-06-2010)

1.5 Verleggen Engelsestraat

Op maandag 7 juni 2010 worden de damwand machines weer afgebroken, -en afgevoerd, en is de rust op de Engelsestraat weer teruggekeerd. Eén damwand machine blijft echter nog achter, deze gaat aan de slag met het intrillen van de overgebleven damwanden die nodig zijn op de kopse kanten van de tunnel, -en voor het compartimenteren van de pompkelder naast de Roobol. Aan de Engelsestraat zelf is men inmiddels ook alweer een tijdje bezig met het verwijderen van de parkeervakken voor de appartementen flats, -en het verleggen en vernieuwen van de riolering. Dit alles is nodig om het verplaatsen van de Engelsestraat richting de woningen mogelijk te kunnen maken, zodat het terrein van de oude rijbaan gebruikt kan gaan worden voor de bouw van de treintunnel. Van één stuk aaneengesloten bouwterrein kunnen we hier dan echter nog steeds niet spreken, want zolang de Abtswoudsetunnel nog niet is gesloopt blijft het bouwterrein hier bestaan uit twee delen. Pas nadat de Abtswoudsetunnel in maart 2011 is gesloopt hebben we hier één stuk bouwterrein, maar hierover later meer in het hoofdstuk: ''Sloop Abtswoudsetunnel". Nadat de riolering is verlegd, -en is aangesloten wordt er een begin gemaakt met het aanbrengen van een 'repac' baan waar later het asfalt op aangebracht zal gaan worden. Het asfalteren van de Engelsestraat (Afb. 9), vindt plaats op 14 juni 2010 en is in één ochtend (mede door het WK Voetbal van 2010) al voltooid. Als vervolgens de dagen erna ook de straatverlichting is aangesloten, kan de nieuwe Engelsestraat op 17 juni 2010 voor het verkeer in gebruik worden genomen.

Afb. 10: Verankeren damwandscherm Engelsestraat thv woonboulevard Leeuwenstein. (Foto 19-08-2010)

1.6 Verankeren damwandscherm Engelsestraat