Inhoudsopgave

 0. Leeswijzer

 1. Toerit zuid
                                                  1.1    Toelichting Toerit zuid
                                                  1.2    Voorbereidende Werkzaamheden
                                                  1.3    Aanleg Kabels, -en Leidingenbrug Engelsestraat
                                                  1.4    Bouwkuip Engelsestraat fase 1: Intrillen damwanden
                                                  1.5    Verleggen Engelsestraat

 2. Prinses Irenetunnel
                                                  2.1    Toelichting Prinses Irenetunnel
                                                  2.2    Voorbereidende Werkzaamheden
                                                  2.3.1 Bouwkuip Prinses Irenetunnel fase 1: Intrillen damwanden
                                                  2.3.2 Bouwkuip Prinses Irenetunnel fase 1: Sloop 1e deel
                                                           (noordkant)

 3. Stationsgebied
                                                  3.1.1 Toelichting De Constructiewerkplaatsen
                                                  3.1.2 Toelichting De Van Leeuwenhoeksingel
                                                  3.1.3 Toelichting Het Stationsplein
                                                  3.2    Voorbereidende Werkzaamheden
                                                  3.3.1 Sloop Panden De Constructiewerkplaatsen Stationsplein
                                                  3.3.2 Sloop Panden Van Leeuwenhoeksingel
                                                  3.4.1 Bouwkuip Stationsgebied fase 1: graven diepwanden 

 4. Houttuinen
                                                  4.1.1 Toelichting Houttuinen
                                                  4.1.2 Delfts Blauwe Panden Houttuinen
                                                  4.2.1 Sloop Panden Houttuinenn
                                                  4.2.2 Afscheid, -en Sloop Delfts Blauwe Panden Van
                                                           Leeuwenhoeksingel

 5. Bolwerk
                                                  5.1    Toelichting Bolwerk
                                                  5.2    Uitbaggeren en dempen Bolwerk
                                                  5.3.1 Bouwkuip Bolwerk fase 1: Intrillen damwandenn
                                                  5.3.2 Bouwkuip Bolwerk fase 2: verwijderen waterdoorgang (duiker)

 6. Phoenixstraat
                                                  6.1    Toelichting Phoenixstraat
                                                  6.2    Voorbereidende Werkzaamheden
                                                  6.3    Voorboren, -en verwijderen obstakels in grond Phoenixstraat
                                                  6.4.1 Bouwkuip Phoenixstraat fase 1: aanbrengen geleidewanden
                                                  6.4.2 Bouwkuip Phoenixstraat fase 2: graven diepwanden

 7. Bagijnetoren
                                                  7.1    Toelichting Bagijnetoren
                                                  7.2    Voorbereidende Werkzaamheden
                                                  7.3.1 Aanbrengen Funderingsvloer Bagijnetoren
                                                  7.3.2 Verplaatsen Bagijnetoren

 8. Molen de Roos
                                                  8.1    Toelichting Molen de Roos
                                                  8.2    Demontage wieken Molen de Roos
                                                  8.3.1 Aanbrengen Funderingspalen Molen de Roos
                                                  8.3.2 Aanbrengen Funderingsvloer Molen de Roos
                                                  8.4    Graven diepwanden rondom Molen de Roos
                                                  8.5    Opvijzelen Molen de Roos
                                                  8.6    Weggraven grond onder Molen de Roos

 9. Toerit noord
                                                  9.1    Toelichting Toerit noord
                                                  9.2.1 Sloop Bacinol-gebouw (zijvleugel)
                                                  9.2.2 Sloop Bacinol-gebouw (hoofdgebouw)
                                                  9.3    Aanleg Kabels, -en Leidingenbrug Kampveldweg
                                                  9.3.1 Bouwkuip Kampveldweg fase 1: Intrillen damwanden  

10. Archeologie
                                                10.1    Toelichting Archeologie
                                                10.2    Opgraving van de St. Michielsbrug aan de Phoenixstraat
                                                10.3    Opgraving bruggehoofd aan de Houttuinen
                                                10.4    Archeologisch vooronderzoek 'St.- Aechten water gat' Phoenixstraat