9. Toerit noord

Afb. 1: Het Bacinol-gebouw vlak voor de sloop. (Foto 15-08-2009)

9.1 Toelichting Toerit noord

'Toerit noord' is de benaming voor de meest noordelijke ingang van de spoortunnel, die begint ter hoogte van de spoorwegovergang aan 't Haantje. In dit deel van het hoofdstuk behandelen we dus dit gedeelte van de tunnel, het gebied tussen grofweg gezegd spoorwegovergang 't Haantje, -en de Kampveldweg. Omdat 'Toerit noord' het fabrieksterrein van DSM doorkruist, moesten er op dit terrein enkele fabrieksgebouwen worden gesloopt, waaronder het oude Bacinol-gebouw (Afb. 1), aan de Kampveldweg. De naam Bacinol is ontstaan in de tweede wereldoorlog, en was de codenaam voor penicilline waaraan door de toen nog 'Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek' in het geheim werd gewerkt. In november 1945, spoot de Delftse arts E. Verschuyl in het Bethel-ziekenhuis voor het eerst penicilline in bij twee patiënten. De toediening van deze 'Delftse' penicilline had een positief resultaat: beide zieken herstelden volledig. In 1968 fuseerde de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek met Brocades tot de Koninklijke Gist-Brocades NV. In 1998 werd de Koninklijke Gist-Brocades NV overgenomen door de chemiemultinational DSM, waarna er een reorganisatie plaatsvond, en het Bacinol-gebouw leeg kwam te staan.

In 2002 werd door de Delftse gemeenteraad besloten om de oude leegstaande Bacinol fabriek aan de Wateringsevest uit 1951 om te vormen tot een bedrijfsverzamelgebouw voor bedrijven en kunstenaars. In het gebouw was ongeveer 4000 ter beschikking waarvan 500 voor de ateliers en de rest voor zo'n veertig Delftse bedrijfjes. De huisvesting van deze Stadshal was helaas maar van tijdelijke aard. In november 2009 is het Bacinol-gebouw gesloopt om plaats te maken voor de aanleg van de treintunnel door Delft heen. Voor de vele kunstenaars die in het gebouw hun onderkomen hadden, was er gelukkig een alternatief voorhanden, het 'Bacinol 2' gebouw wat gevestigd is in het voormalige hoofdkantoor van metaalbedrijf Koninklijke Fabriek F.W. Braat aan de Hooikade 13 in Delft.

Met het verdwijnen van het Bacinol-gebouw uit het stadsbeeld van Delft, verdwijnt er tegelijk een stukje nostalgie. Nostalgie wat een hoop mensen zullen gaan missen, want zeg nou eerlijk wie kon er niet iemand die werkzaam was in dit toonaangevende markante gebouw wat jarenlang een blikvanger was op de hoek Wateringsevest met de Kampveldweg.

Afb. 2: Sloop zijvleugel Bacinol-gebouw. (Foto 12-11-2009)

9.2.1 Sloop Bacinol-gebouw (zijvleugel)

Op 25 september 2009 is het dan zover, de sloop van het Bacinol-gebouw is een feit. De (sloop) werkzaamheden beginnen eerst binnenin het gebouw, waar wordt begonnen met het verwijderen van materialen zoals asbest, hout, -en metaal. Gelijktijdig wordt er ook een begin gemaakt met het verwijderen, -en afvoeren van de spiraalvormige brandtrap, die zich bevindt aan de zijkant van het hoofdgebouw. Met deze trap had men overigens grootse plannen. Enkele creatieve ondernemers hebben deze trap opgekocht, en wilde deze als uitkijktoren gebruiken, -en plaatsen op een locatie binnen het spoorzonegebied. De bedoeling hiervan was, dat het publiek dan deze trap kon beklimmen om vervolgens de werkzaamheden aan de treintunnel te kunnen aanschouwen. Of dit project ook daadwerkelijk ooit nog van de grond komt is tot op de dag van vandaag nog steeds niet duidelijk, de trap ligt nog steeds opgeslagen op het terrein van de Schiehal aan de Schieweg.

Nadat het gehele Bacinol-gebouw aan de binnenkant is ontdaan van alle bovengenoemde materialen, kan er worden begonnen met de sloop van het gebouw zelf. Op 12 november 2009 wordt begonnen met het slopen van de zijvleugel (Afb. 2) van het Bacinol-gebouw, wat vroeger in gebruik was als zijnde het bedrijfsrestaurant. De sloop van de zijvleugel houdt ook direct verband met het verleggen van kabels en leidingen, -en de nog aan te leggen kabels, -en leidingenbrug aan de Kampveldweg. Nadat het slopen van de zijvleugel enkele dagen later is voltooid, kan er worden gestart met de sloop van het hoofdgebouw.


9.2.2 Sloop Bacinol-gebouw (hoofdgebouw)

Nog net voor de feestdagen van 2009 wordt er op 1 december een begin gemaakt met de sloop van het Bacinol-hoofdgebouw. Omdat het Bacinol-gebouw 40 meter hoog is, betreft het hier een bijzondere klus die uitgevoerd zal moeten worden met speciaal hiervoor uitgerust materieel. De sloop van het hoofdgebouw zal worden uitgevoerd in twee fases. In de eerste fase wordt de bovenbouw afgebroken, waarna de begane grondvloer zal worden verwijderd en er een sleuf in de keldervloer zal worden aangebracht. Deze sleuf wordt aangebracht om het aanbrengen van de damwanden voor de bouwkuip

  • Afb. 3: Sloop Bacinol Hoofdgebouw. (Foto 01-12-2009)

  • Afb. 4: Sloop Bacinol Hoofdgebouw. (Foto 10-12-2009)

  • Afb. 5: Sloop Bacinol Hoofdgebouw. (Foto 14-12-2009)

mogelijk te maken. In de tweede fase van het werk zal de begane grondvloer worden verwijderd, en zullen de kelderwanden tot net boven het grondwaterniveau worden gesloopt. Omdat uitvoerend sloopbedrijf Vlasman uit Alphen aan den Rijn niet zelf de beschikking heeft over een hoge kraan die deze klus kan klaren, wordt deze tijdelijk ingehuurd bij de firma 'Euro Demolition' uit Beverwijk. Deze kraan, een hitachi 870 is uitgerust met een 50 meter hoge sloopgiek, met daaraan vast een 5 tons mantovanibenne hydraulische knipschaar. De kraan beschikt verder over een camera bovenin de giek, -en een sproeiinstallatie met 1000 liter tank die door een hydraulische pomp wordt aangedreven. Zo wordt er dus van alles aan gedaan om stofoverlast tijdens de sloopwerkzaamheden op deze locatie te voorkomen.

In totaal zal er bij de sloop van het Bacinol-gebouw ongeveer 7.000 ton aan puin vrijkomen, wat later op het terrein zelf gebroken zal worden. Alle andere materialen zoals hout en metaal worden uitgesorteerd en in verschillende containers gescheiden afgevoerd. De sloop van het 40 meter hoge Bacinol-gebouw begon op 1 december 2009, -en was voltooid nog voordat de feestdagen zouden beginnen. Bovenstaand (Afb. 3, 4 en 5), zijn wat voorbeelden te zien van de sloopwerkzaamheden van het Bacinol-gebouw, meer foto's hiervan zijn te vinden in het 'Fotoalbum'.

Afb. 6: Aanleg Kabels, -en Leidingenbrug Kampveldweg. (Foto 03-06-2010)

9.3 Aanleg Kabels, -en Leidingenbrug Kampveldweg

Op 6 november 2009 vlak voor de sloop van het Bacinol-gebouw wordt er aan de Kampveldweg een begin gemaakt met het intrillen van de damwanden die nodig zijn voor de aanleg van de kabels, -en leidingenbrug. In de gehele spoorzone vinden we in totaal twee van dit soort bruggen, één dus hier aan de Kampveldweg, en één aan de Engelsestraat, nabij de tunnelingang 'Toerit zuid'. Beide hulpbruggen zijn bijna identiek aan elkaar en worden dan ook op precies dezelfde methode gebouwd. In Nederland ligt er ongeveer 1.750.000 kilometer aan kabels, -en leidingen in de grond, gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Veel van dit soort kabels, -en leidingen kunnen bij bouw of graafwerkzaamheden nogal eens voor de nodige problemen zorgen. Ook bij de aanleg van de spoortunnel door Delft heen moest hier op een aantal locaties dus rekening mee worden gehouden, bij de Abtswoudsetunnel, de Prinses Irenetunnel, -en de Kampveldweg was dit o.a. het geval.

Zowel bij de Abtswoudsetunnel als bij de Prinses Irenetunnel werden er 'ondergronds horizontaal gestuurde boringen' uitgevoerd, ten behoeve van nutsvoorzieningen, -en één boring van 40 meter diep onder de Abtswoudsetunnel door van een 750 meter lange rioolbuis, die vanwege de bouw van de spoortunnel op deze plek vervangen moest worden. Voor het verleggen van de kabels, -en leidingen bij de Kampveldweg en de Prinses Irenetunnel werdt er gekozen voor een tijdelijke hulpbrug over de nog te bouwen spoortunnel heen. Als eerste wordt hiervoor een bouwkuip gemaakt met damwanden. Nadat de damwanden zijn aangebracht wordt er een dak op gestort. Op deze constructie (Afb. 6) wordt vervolgens een overkapping gemaakt, waar de komende jaren de kabels, -en leidingen op komen te liggen. Zo geven de kabels, -en leidingen geen overlast als de spoortunnel op deze locatie wordt gebouwd. De hulpbrug blijft minimaal vijf jaar aanwezig, maar wordt weer verwijderd als de spoortunnel klaar is. 

Afb. 7: Intrillen damwanden bouwkuip toerit noord Kampveldweg. (Foto 25-08-2010)

9.3.1 Bouwkuip Kampveldweg fase 1: intrillen damwanden toerit noord